HONORARIUM

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest po rozmowie z Klientem ze względu na rodzaj sprawy, stopień skomplikowania oraz niezbędny nakład pracy adwokata. Wysokość honorarium za pomoc lub obsługę prawną ustalana jest indywidualnie, tak, by honorarium pozwoliło na skorzystanie z pomocy jak największej liczbie osób. Klient zawsze przed rozpoczęciem współpracy zostaje szczegółowo poinformowany o kosztach związanych prowadzeniem jego sprawy.